นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง
 


นายสมบูรณ์  ดำขำ
สาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง
 

                     ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ คปสอ.ท่าวุ้ง ทาง คปสอ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และการให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ทาง คปสอ.จึงได้จัดทำเวปไซด์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความรู้ สู่ประชาชน และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผู้มารับบริการ...


 

 ค้นหาเวปไซด์

 

ค้นหาเฉพาะ moph
ค้นหาจากเว็บทั่วโลก
 

: สถานที่ท่องเที่ยว :

  วัดไลย์ อยู่ริมน้ำบางขาม ในเขตตำบลเขาสมอคอน ไปตามเส้นทางถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรี ประมาณกม.ที่ 18 มีถนนแยกขวาเข้าวัด ระยะทางประมาณ 6 กม. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยเสด็จไปวัดนี้และทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์เรื่องเที่ยวตามทางรถไฟไว้ว่า "วัดไลย์อยู่ริมน้ำบางขาม พ้นเขาสมอคอนไปทางตะวันตกไม่ห่างนัก เป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งกรุงศรีอยุธยา แล้วปฏิสังขรณ์เมื่อรัชกาลสมเด็จประเจ้าบรมโกศ ยังมีลายภาพของเก่าปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมณโพธิงามน่าดูนัก ที่วัดไลย์นี้มีรูปพระศรีอาริย์เป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ เมื่อรัชกาลที่ 5 ไฟป่าไม้วิหารรูปพระศรีอาริย์ชำรุดไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐานอย่างเดิม ถึงเทศกาลราษฎรยังเชิญออกแห่เป็นประเพณีเมืองมาทุกปีมิได้ขาด" ปัจจุบันทางวัดได้ก่อสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระศรีอาริย์ขึ้นใหม่ ด้านหน้าเป็นรูปมณฑลจตุรมุขแลดูสง่างามมาก

  เขาสมอคอน อยู่ในเขตตำบลเขาสมอคอน ไปตามเส้นทางสายลพบุรี-สิงห์บุรี ถึงกม.ที่ 18 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 12 กม. เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวไว้ว่า "เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของ สุกกทันตฤาษี อาจารย์ของพระจ้ารามคำแหงมหาราชและ พระยางำเมือง กษัตริย์เมืองพะเยา ซึ่งน่าจะเป็นราชวงค์หนองแส โยนก เชียงแสน ทั้งสองพระองค์ เพราะเมื่อทรงเยาว์ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาที่เขาสมอคอนนี้ซึ่งสมัยนั้นกษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงค์เดียวกัน"

พัฒนาโดย :: กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ :: โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี